1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Polityka prywatności, zwana dalej "Polityką", reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych i plików cookies w firmie MYLIFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawa 222B, 34-723 Sieniawa, o numerze NIP 2220916759, która jest właścicielem Serwisu noclegi-apartamenty.pl

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO OBOWIĄZKI

2.1 Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Serwisie jest firma MYLIFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawa 222B, 34-723 Sieniawa, o numerze NIP 2220916759 oraz numerze REGON 384810046, zwana dalej "Administratorem".

2.2. Dane osobowe przekazane w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa określonego w punkcie 1. niniejszej Polityki.

2.3 Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

3. MOMENT UZYSKANIA DANYCH ORAZ KONIECZNOŚĆ ICH PRZEKAZYWANIA

3.1. Użytkownik Serwisu nie ma obowiązku przekazywania danych - przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w wielu przypadkach warunkuje ono możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu lub części jego funkcjonalności.

3.3. Korzystanie z Serwisu noclegi-apartamenty.pl wiąże się z udostępnianiem przez Użytkowników danych osobowych. Część danych pozostawiają uzupełniając formularze udostępniane w Serwisie (formularz rejestracji konta, formularz kontaktowy z Serwisem, formularze rezerwacyjne na stronach obiektów), część danych pozostawiają poprzez sam fakt poruszania się w ramach Serwisu i korzystania z jego funkcjonalności.

3.2. Użytkownik, który podaje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu, w którym został poproszony o ich podanie

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z PODSTAWĄ PRAWNĄ

4.1. CEL 1: Realizacja umów zawartych z właścicielem Serwisu - rejestracja konta oraz wykupienie odpłatnej usługi oferowanej przez właściciela Serwisu stanowi umowę, jaką zawierasz z administratorem, zgodnie z regulaminem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.

4.2. CEL 2: Marketing Serwisu i usług w jego zakresie. Cel ten uwzględnia również działalność statystyczną i analityczną, mającą na celu optymalizowanie działalności Serwisu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co przyczynia się do usprawnienia działania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail lub sms, podstawą prawną będzie wówczas art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.

4.3. CEL 3: Kontakt z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na ich zapytanie lub rozwiązanie zgłaszanych problemów. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

4.4. CEL 4: Korzystanie Użytkowników z serwisu - wiąże się ono z przypisywaniem identyfikatorów plików cookie ? generowanych przez ich urządzenia. Zasadność oraz cel tej czynności została opisana w pkt. 8 niniejszej Polityki.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

5.1. Dane przetwarzane w celu wykonywania usług, będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług.

5.2. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez właściciela Serwisu działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Wówczas przetwarzanie danych w tym celu ustanie w momencie wycofania Twojej zgody.

5.3. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez okres udzielania odpowiedzi na zapytania lub do czasu rozwiązania zgłaszanej sprawy.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Użytkownik Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do:

a) dostępu do nich,

b) ich poprawiania,

c) ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych,

c) żądania ich usunięcia.

6.2. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w celu, w jakim jego dane są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.3. W sytuacji, w której Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych można zgłosić w dwóch wypadkach:

a) gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego ? takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją;

7. PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE

7.1. W związku z działalnością Serwisu, Twoje dane będą przekazywane do innych podmiotów. Będą to: dostawcy usług hostingowych, biuro rachunkowe, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT, ogłoszeniodawcy do których wysyłasz wiadomość za pośrednictwem Serwisu.

7.2. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. PLIKI COOKIES

Korzystając z Serwisu noclegi-apartamenty.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

8.1. Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.

8.2. Jaki jest cel używania ciasteczek?

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika.

8.3. Jakiego typu ciasteczka używamy?

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając z Serwisu noclegi-apartamenty.pl Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmioty realizujące na kampanie reklamowe na rzecz Serwisu. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów

8.4. Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści. Poniżej udostępniamy linki do stron najpopularniejszych przeglądarek internetowych, w których zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
c) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
d) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności, zapraszamy do kontaktu z firmą będącą właścicielem Serwisu z wykorzystaniem danych kontaktowych: MYLIFE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sieniawa 222B, 34-723 Sieniawa,
telefon: +48500 879 216,
e-mail: biuro@noclegi-apartamenty.pl